top of page

Reglement

Stævneregler

1. Spilleregler

JHF regler: 

I U9 spilles der med 5 mand.

I U11 spilles der med 6 mand.

I resten af rækkerne spilles der med 7 mand.

Dispensationer:

Der spilles efter JHF´s aldersdispensations regler. Dispensationen gælder til et bestemt hold og spilleren er låst til dette hold.

Der kan maks. bruges 3 spillere pr. årgang. Dokumentation for lovlig dispensation skal fremsendes til Ikast KFUM Cup. Hold med aldersdispensation kan stadig vinde stævnet.

Dispensation til at spille på mere end 1 hold gives ikke.

 

2. Bolde

Hvert hold skal møde med en reglementeret kampbold. Ved uenighed bruges stævnebolden. U-17 Drenge skal spille med en herreseniorbold.
 

3. Holdkort

Korrekt udfyldt holdkort (gælder for hele stævnet) skal afleveres senest mandag den 10. april 2023. Se punkt 10 for antal spillere pr. hold. Holdkort forefindes på Procup under MyTeam.
 

4. Mødetid

Af hensyn til spilleplanen skal holdene være spilleklar 10 min. før hver kamp.

Kommer et hold 5 min for sent regnes kampen for tabt. Kampen tabes 0-3 og det ikke fremmødte hold kan ikke blive nummer 1 i puljen.

5. Rygnumre

Er obligatorisk i alle rækker.
 

6. Det i spilleplanen først nævnte hold 

- starter med bolden og stiller op under uret.
 

7. Det i spilleplanen sidst nævnte hold

- skifter trøjer i tilfælde af lighed i holdenes officielle farver (Husk at medbringe overtrækstrøjer)
 

8. Protester

Eventuelle protester skal afleveres skriftlig til hallederen umiddelbart efter kampen, vedlagt et protestgebyr på kr. 300,-

Protesten afgøres af stævneledelsen (der er dog ikke meget tid til nye kampe)
 

9. Karantæne

Rødt kort eller diskvalifikation giver som udgangspunkt mindst 1 kamps karantæne.

Gælder dog ikke ved 3x2 min. udvisning. 

Dommerindberetningen afleveres straks efter kampen til dommerbord/halleder, således at indberetningen kan behandles straks.
 

10. Antal spillere.

Et hold må bestå af max 12 spillere. 
 

11. Ved pointlighed i puljerne afgøres placeringerne således:

1. Point i indbyrdes kampe.

2. måldifference i indbyrdes kampe

3. måldifference i alle kampe

4. flest scorede mål i alle kampe

5. lodtrækning
 

I semifinaler/finaler og placeringskampe der har betydning for præmieuddeling spilles omkamp af 1x5 min.

Herefter 3 straffekast per hold.

1 straffekast per hold til vinderen er fundet
 

12. Brug af klæbemidler

Det er tilladt at benytte vandbaseret klæbemidler i alle rækker, med undtagelse af U9-, U11- og U13-rækker, i øvrigt i henhold til de herskende regler for spillepladsen.
 

13. Henvendelse
Henvendelse af enhver art rettes til hallederen evt. via dommerbordet.

14. Udvisninger
Fælles for alle kampe:

Ved udvisning der går ind i pausen, overføres straftiden til 2 halvleg.


Herudover er JHF Turneringsreglement gældende.
 

bottom of page